Wildcard

Wildcard to rodzaj certyfikatu SSL/TLS, który pozwala na zabezpieczenie wszystkich subdomen w obrębie danej domeny. Certyfikat Wildcard może być stosowany do zabezpieczenia nieograniczonej liczby subdomen, a każda subdomena będzie chroniona tym samym certyfikatem.

Certyfikat Wildcard jest przydatny, gdy masz wiele subdomen podłączonych do jednej domeny i chcesz je wszystkie zabezpieczyć za pomocą jednego certyfikatu. Na przykład, jeśli posiadasz domenę example.com, a pod nią znajdują się subdomeny: mail.example.com, shop.example.com, blog.example.com itd., certyfikat Wildcard pozwoli na zabezpieczenie wszystkich tych subdomen za pomocą jednego certyfikatu.