UglifyJS

UglifyJS to narzędzie służące do minifikacji kodu JavaScript poprzez usuwanie zbędnych znaków i wierszy, zmniejszając tym samym rozmiar pliku, co przyspiesza jego ładowanie. UglifyJS wykonuje również szereg optymalizacji kodu, takich jak łączenie zmiennych, usuwanie nieużywanych kodów i zmienianie nazw zmiennych na bardziej zoptymalizowane, co przyczynia się do zmniejszenia rozmiaru pliku i zwiększenia wydajności aplikacji.

UglifyJS jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do minifikacji kodu JavaScript, a jego popularność wynika z faktu, że jest łatwy do nauki i stosowania. Narzędzie to jest dostępne jako moduł Node.js, a także jako wtyczka do wielu edytorów kodu, takich jak Sublime Text, Atom, czy Visual Studio Code.