WAF

WAF (Web Application Firewall) to rodzaj oprogramowania lub urządzenia zabezpieczającego, które chroni aplikacje internetowe przed atakami sieciowymi, takimi jak ataki DDoS, próby przejęcia sesji, wstrzykiwanie kodu, ataki XSS (Cross-Site Scripting), ataki CSRF (Cross-Site Request Forgery) i wiele innych.