Laminas

Laminas to darmowy, open-source’owy framework dla języka PHP, który pierwotnie powstał pod nazwą Zend Framework. W 2020 roku projekt Zend Framework został przekształcony w projekt Laminas, a Zend Framework stał się jednym z komponentów Laminas.