Custom Build

Za pomocą narzędzia Custom Build można dostosowywać różne aspekty oprogramowania na serwerze, takie jak wersje, opcje kompilacji, moduły i rozszerzenia. Dzięki temu administratorzy serwera mogą dostosować środowisko serwera do konkretnych potrzeb i wymagań swojej aplikacji lub strony internetowej. Na przykład, mogą skonfigurować niestandardową wersję PHP lub dodać moduł Apache, który jest potrzebny do obsługi konkretnej funkcji.

Custom Build daje administratorom większą kontrolę nad konfiguracją serwera, ale wymaga pewnej wiedzy technicznej, aby go poprawnie używać. Jest to przydatne narzędzie, które pozwala dostosować środowisko serwera do specyficznych potrzeb projektów hostingowych lub aplikacji internetowych.