SpamAssassin

SpamAssassin to otwarte oprogramowanie służące do filtrowania i identyfikacji spamu w wiadomościach e-mail. Jest to narzędzie, które analizuje zawartość e-maili pod kątem różnych kryteriów, takich jak treść wiadomości, nagłówki, adresy nadawców itp., a następnie przypisuje im punkty na podstawie tych kryteriów. Im więcej punktów otrzymuje wiadomość, tym większe prawdopodobieństwo, że jest to spam. SpamAssassin jest często używany w serwerach poczty e-mail oraz klientach pocztowych do automatycznego odfiltrowywania niechcianej poczty.