Traceroute

Traceroute (czasami nazywany tracert w systemie Windows) to narzędzie diagnostyczne używane do śledzenia trasy, jaką pakiet danych przemierza od komputera źródłowego do docelowego przez Internet lub sieć lokalną.

Traceroute działa przez wysłanie serii pakietów z coraz większymi wartościami TTL (Time To Live) w nagłówku IP. TTL jest liczbą skoków, które pakiet może przeprowadzić przez sieć, zanim zostanie odrzucony. Dzięki zwiększaniu wartości TTL w każdym pakiecie, traceroute może śledzić kolejne skoki, jakie robi pakiet, ponieważ każdy skok powoduje zmniejszenie wartości TTL o 1.

W każdym skoku, który przetwarza pakiet, router lub urządzenie przesyłające może zwrócić informacje o czasie odpowiedzi (ping) i/lub identyfikatorze urządzenia. W ten sposób traceroute gromadzi informacje o wszystkich routerach, przez które przechodzi pakiet, i informuje użytkownika o czasie odpowiedzi każdego z nich.