SFTP

SFTP to skrót od ang. Secure File Transfer Protocol, czyli bezpieczny protokół transferu plików. Jest to protokół komunikacyjny umożliwiający bezpieczne przesyłanie plików pomiędzy komputerem a serwerem. SFTP wykorzystuje szyfrowanie danych za pomocą protokołu SSH (Secure Shell), co zapewnia bezpieczną wymianę informacji. SFTP jest często stosowany w celu udostępniania plików pomiędzy pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi, a także w celu wykonywania zdalnych kopii zapasowych i przesyłania dużych plików.