SSL

SSL (Secure Sockets Layer) to protokół zabezpieczeń stosowany w Internecie w celu zapewnienia bezpiecznego połączenia pomiędzy klientem (np. przeglądarką internetową) a serwerem. SSL został opracowany w celu zapobiegania podsłuchiwaniu, modyfikowaniu lub fałszowaniu przesyłanych danych.

SSL zapewnia bezpieczeństwo poprzez szyfrowanie przesyłanych danych, co oznacza, że ​​są one przechowywane w formie nieczytelnej dla niepowołanych osób. W ramach protokołu SSL następuje także weryfikacja tożsamości serwera, co zapobiega atakom typu “Man-in-the-Middle”, w których atakujący podszywa się pod serwer w celu przechwycenia danych przesyłanych przez klienta.