KPI (Key Performance Indicator)

Wskaźnik kluczowy, który pomaga w monitorowaniu i ocenie efektywności kampanii reklamowych.