SASS

SASS to rozwinięcie skrótu od “Syntactically Awesome Style Sheets”. Jest to preprocesor CSS, który dodaje wiele przydatnych funkcjonalności do standardowego CSS. SASS jest kompatybilny z większością narzędzi deweloperskich i frameworków front-endowych, takich jak Bootstrap czy Foundation. Aby korzystać z SASS, należy skompilować kod SASS na kod CSS, który może być wykorzystywany w aplikacjach webowych.