CGI

CGI to skrót od ang. Common Gateway Interface, czyli interfejsu wspólnego bramki. Jest to standardowy protokół komunikacyjny, który umożliwia interakcję między aplikacją internetową a serwerem WWW. CGI jest stosowany do generowania dynamicznych stron internetowych, w których treść jest tworzona na podstawie danych przekazywanych przez użytkownika.

W praktyce, po stronie serwera, CGI umożliwia wywołanie skryptu w odpowiedzi na żądanie HTTP przesłane przez klienta, a następnie przetworzenie tego żądania, wykonanie określonych czynności i zwrócenie odpowiedzi z powrotem do klienta. Dzięki temu, możliwe jest tworzenie dynamicznych stron internetowych, w których treść może zmieniać się w zależności od wprowadzonych przez użytkownika danych lub innych zmiennych.