Django

Django to popularny, otwartoźródłowy framework aplikacji internetowych napisany w języku Python. Django oferuje wiele funkcji i narzędzi, które umożliwiają programistom łatwe tworzenie skalowalnych i bezpiecznych aplikacji internetowych. Django skupia się na szybkim tworzeniu aplikacji internetowych poprzez zapewnienie gotowych rozwiązań dla wielu często spotykanych funkcjonalności, takich jak autoryzacja użytkowników, obsługa formularzy, interakcja z bazą danych, a także wiele innych. Django oferuje również zaawansowane mechanizmy do zarządzania aplikacją internetową, w tym narzędzia do testowania i debugowania kodu, co ułatwia rozwijanie aplikacji i utrzymanie ich w czasie.