DMARC

DMARC to skrót od Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance. Jest to standard technologiczny służący do ochrony przed fałszerstwem adresu e-mail. DMARC pozwala właścicielom domen e-mail na weryfikowanie, czy wiadomości e-mail wysyłane z ich domeny są autentyczne i pochodzą od prawdziwych nadawców. DMARC pozwala na tworzenie polityk dotyczących przesyłania wiadomości e-mail, a także na otrzymywanie raportów o nadużyciach i próbach naruszeń zabezpieczeń e-mail. DMARC jest narzędziem do walki z phishingiem i innymi formami nadużyć e-mailowych.