OPCache

OPCache to rozszerzenie PHP, które służy do przyspieszenia działania aplikacji internetowych napisanych w języku PHP poprzez cache’owanie kodu źródłowego PHP. OPCache przechowuje skompilowany kod źródłowy w pamięci RAM, dzięki czemu aplikacja nie musi każdorazowo kompilować kodu PHP podczas każdego zapytania, co znacznie przyspiesza działanie aplikacji. OPCache działa jako moduł PHP, który można łatwo włączyć w pliku konfiguracyjnym PHP. Po włączeniu OPCache, skompilowany kod źródłowy jest przechowywany w pamięci podręcznej i jest dostępny dla każdego zapytania, które korzysta z tego samego kodu źródłowego.