ROAS (ang. Return on Ad Spend)

Wskaźnik zwracający stosunek przychodów do wydatków na reklamę.