Ruby

Ruby to dynamiczny, interpretowany język programowania stworzony w 1995 roku przez japońskiego programistę Yukihiro “Matz” Matsumoto. Język ten jest często stosowany do tworzenia aplikacji webowych, a także do pisania skryptów, programów desktopowych i narzędzi administracyjnych.

Ruby jest językiem programowania wysokiego poziomu, co oznacza, że posiada wiele wbudowanych funkcjonalności, które ułatwiają programowanie. Język ten jest oparty na paradygmacie programowania obiektowego, co oznacza, że wszystkie elementy programu, takie jak zmienne, funkcje i klasy, są traktowane jako obiekty.