SSH

SSH (Secure Shell) to protokół sieciowy służący do bezpiecznego zdalnego logowania się na serwer lub komputer oraz wykonywania na nim różnych operacji. SSH pozwala na szyfrowanie danych przesyłanych między klientem (np. lokalnym komputerem) a serwerem, co zabezpiecza je przed przechwyceniem przez osoby trzecie.

SSH umożliwia zdalne logowanie się na serwer lub komputer i uruchamianie na nim poleceń za pomocą konsoli lub terminala. Protokół ten może być również wykorzystywany do przesyłania plików między komputerem a serwerem za pomocą SCP (Secure Copy) lub SFTP (Secure File Transfer Protocol).