Zapier

Zapier to platforma do automatyzacji pracy, która umożliwia łączenie różnych aplikacji i narzędzi w celu automatyzacji powtarzalnych zadań. Zapier pozwala na łatwe tworzenie tzw. “zapów” (ang. zaps), czyli automatycznych działań, które uruchamiane są w odpowiedzi na określone wydarzenia lub sytuacje. Na przykład, jeśli otrzymasz nową wiadomość e-mail w Gmailu, Zapier może automatycznie dodać tę wiadomość do aplikacji Trello jako nowe zadanie.

Zapier oferuje integracje z ponad 3000 aplikacji i narzędziami, w tym znanymi narzędziami takimi jak Gmail, Slack, Trello, Asana, Salesforce i wiele innych. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo tworzyć złożone procesy automatyzacyjne, które łączą wiele aplikacji i narzędzi. Platforma jest często wykorzystywana przez małe i średnie firmy, ale może być również przydatna dla każdego, kto chce zaoszczędzić czas i zwiększyć swoją produktywność poprzez automatyzację powtarzalnych zadań.