Event (JavaScript)

To interakcja użytkownika z elementami strony lub zdarzenie wywołane przez przeglądarkę. Zdarzenie może być np. kliknięciem przycisku, przesunięciem kursora myszy nad elementem strony, naciśnięciem klawisza na klawiaturze, załadowaniem strony, czy zmianą rozmiaru okna przeglądarki.