XPath

XPath to język zapytań do wyodrębniania informacji z dokumentów XML lub HTML. XPath pozwala na adresowanie elementów dokumentu XML lub HTML, takich jak tagi, atrybuty, a także tekst zawarty w elementach, przy użyciu ścieżek lub wyrażeń.

XPath jest często używany w web scrapingu i automatyzacji testów, gdzie pozwala na łatwe odnajdywanie i ekstrakcję danych z różnych stron internetowych.