MySQL

MySQL to otwarty system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), który wykorzystuje język SQL (Structured Query Language) do zarządzania bazami danych. MySQL jest jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazami danych na świecie i jest często wykorzystywany wraz z aplikacjami webowymi.