Błąd 429

Błąd 429 to komunikat błędu, który pojawia się w przeglądarce internetowej, gdy użytkownik przekroczy limit żądań, jakie może wysłać do serwera w ciągu określonego czasu. Oznacza to, że serwer odmawia dalszej obsługi żądań od danego użytkownika lub z danego adresu IP przez pewien czas.

Błąd ten jest często wywoływany przez mechanizmy ograniczające ruch na stronie internetowej, które mają za zadanie zabezpieczyć serwer przed nadmiernym obciążeniem i atakami DDoS. Ograniczenia te mogą być nałożone na poziomie serwera, aplikacji lub hostingu.