XMLHttpRequest

XMLHttpRequest (XHR) to obiekt wbudowany w przeglądarki internetowe umożliwiający asynchroniczne wykonywanie żądań HTTP. Pozwala to na ładowanie danych z serwera bez konieczności przeładowania strony, co wpływa na szybkość i responsywność interfejsu użytkownika.

XMLHttpRequest umożliwia pobieranie różnego rodzaju danych, takich jak pliki tekstowe, JSON, XML, HTML i wiele innych, a także wysyłanie danych na serwer (np. w formacie JSON lub XML). Za pomocą XHR można wykonywać wiele operacji bez konieczności odświeżania całej strony, co jest szczególnie przydatne w przypadku aplikacji webowych, w których duży nacisk kładzie się na interaktywność.