ACF

Advanced Custom Fields (ACF) to plugin dla platformy WordPress, który umożliwia użytkownikom dodawanie niestandardowych pól do postów, stron i innych typów wpisów. Plugin pozwala na tworzenie i edycję pól niestandardowych, takich jak pola tekstowe, pola wyboru, daty, koloru, obrazów, plików i wiele innych.