Crontab

Crontab to program używany w systemach operacyjnych Unix i Linux, który umożliwia użytkownikom zaplanowanie automatycznej pracy programów lub skryptów w określonych interwałach czasowych. Crontab pozwala na wykonywanie powtarzalnych zadań, takich jak wykonywanie kopii zapasowych, aktualizacja plików, czyszczenie danych i wiele innych.

Użytkownik Crontab może zaprogramować, kiedy i jak często wykonywane są konkretne zadania, definiując je za pomocą składni crontab. Składnia crontab składa się z pięciu oddzielonych spacjami pól, które definiują minutę, godzinę, dzień miesiąca, miesiąc i dzień tygodnia, kiedy ma zostać wykonane zadanie.