Google Street View

Funkcja Google Maps, która umożliwia użytkownikom przeglądanie panoramicznych zdjęć ulic, miejsc i zabytków z całego świata.