Rozszerzenie objaśnień

Element kampanii reklamowej, który pozwala na wyświetlenie dodatkowych informacji o ofercie danego biznesu.