TTL

TTL (Time to Live) to wartość czasowa, która określa, jak długo pakiet danych może przemieszczać się przez sieć, zanim zostanie odrzucony przez bramkę (router) lub inny punkt kontrolny w sieci. Jest to jedna z metod, które służą zapobieganiu zapętleniu się pakietów w sieci.

TTL jest zwykle wyrażany w sekundach lub w ilości skoków sieciowych, czyli liczbie ruterów, przez które pakiet musi przejść, aby dotrzeć do swojego docelowego miejsca. Gdy pakiet przemieszcza się przez sieć, każdy router zmniejsza wartość TTL o jeden. Jeśli wartość TTL spadnie do zera, router odrzuca pakiet.

Wartość TTL ma też znaczenie w protokołach internetowych, takich jak ICMP (Internet Control Message Protocol), wykorzystywanym do testowania i diagnozowania problemów z siecią.