ZTA

ZTA (Zero Trust Architecture) to podejście do bezpieczeństwa informatycznego, w którym zakłada się, że każde żądanie dostępu do zasobów sieciowych, aplikacji czy danych powinno być autoryzowane i uwierzytelnione, niezależnie od tego, czy pochodzi z wewnątrz czy z zewnątrz sieci.

Tradycyjne podejście do bezpieczeństwa informatycznego zakładało, że zaufane są jedynie wewnętrzne połączenia i urządzenia w sieci, a jednocześnie zewnętrzne połączenia i urządzenia są traktowane jako podejrzane i niezaufane. ZTA zmienia ten sposób myślenia i zakłada, że żadne połączenie ani urządzenie nie powinno być uznane za zaufane automatycznie, a każde żądanie dostępu powinno być autoryzowane i uwierzytelnione w sposób niezależny.