DNS

Domain Name System to system nazw domenowych, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP (Internet Protocol). Nazwy domenowe są łatwiejsze do zapamiętania niż adresy IP, dlatego DNS jest niezbędny, aby umożliwić dostęp do różnych usług internetowych za pomocą nazw domenowych, takich jak www.google.com, zamiast adresu IP 172.217.11.174. 

DNS składa się z serwerów DNS, które przechowują rekordy DNS, zawierające informacje o nazwach domenowych i odpowiadają na zapytania DNS od klientów. Klient DNS to program, który przetwarza nazwy domenowe na adresy IP, a następnie przesyła zapytanie do serwerów DNS.

Kiedy użytkownik wpisuje adres URL do przeglądarki internetowej, przeglądarka wysyła zapytanie DNS do serwera DNS, aby uzyskać adres IP odpowiadający nazwie domenowej. Jeśli serwer DNS znajduje rekord DNS dla danej nazwy domenowej, zwraca adres IP do przeglądarki, która następnie łączy się z odpowiednim serwerem internetowym za pomocą tego adresu IP.