Tailwind CSS

Tailwind CSS to biblioteka stylów, która umożliwia szybkie i łatwe tworzenie responsywnych stron internetowych. Zamiast korzystać z gotowych klas CSS, takich jak “.btn” lub “.bg-red”, Tailwind CSS oferuje zestaw klas atomowych, które można łączyć, aby stworzyć niestandardowe style.