REST API

W skrócie, REST API to sposób projektowania i udostępniania interfejsów programowania aplikacji, który wykorzystuje standardowe protokoły i formaty danych, a także definiuje zasady i ograniczenia, które mają zapewnić skalowalność i elastyczność systemu.REST API działa na zasadzie wykorzystywania standardowych protokołów HTTP, takich jak GET, POST, PUT i DELETE, do operacji na danych. REST API wykorzystuje również formaty danych takie jak JSON czy XML, aby umożliwić wymianę danych między systemami.