SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to protokół internetowy służący do przesyłania poczty elektronicznej. Protokół ten działa na zasadzie klient-serwer i służy do wysyłania wiadomości e-mail z jednego serwera do drugiego, aż do jej ostatecznego dostarczenia do adresata.

Wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą protokołu SMTP wymaga podania adresu e-mail nadawcy i odbiorcy, tematu i treści wiadomości. Po podaniu tych informacji klient poczty e-mail (np. program pocztowy lub aplikacja internetowa) nawiązuje połączenie z serwerem SMTP, aby przesłać wiadomość do serwera pocztowego odbiorcy.