CTA – (Call to Action)

Zachęta dla użytkownika, np. przycisk lub link, który skłania do podjęcia określonej akcji, np. zakupu produktu lub zamówienia usługi.