QRcode-generator

QRcode-generator to biblioteka JavaScript służąca do generowania kodów QR w przeglądarce internetowej. Biblioteka ta umożliwia generowanie kodów QR o różnych rozmiarach, kolorach i poziomach korekcji błędów.

Biblioteka QRcode-generator działa w oparciu o specyfikację QR Code Model 2, która definiuje sposób kodowania danych w kodzie QR oraz zasady korekcji błędów, które pozwalają na poprawne odczytanie kodu QR nawet w przypadku uszkodzenia niektórych jego fragmentów.