Open VPN

OpenVPN to otwartoźródłowa technologia VPN, która pozwala na bezpieczne i prywatne połączenia z internetem. Jest to jedna z najbardziej popularnych technologii VPN wykorzystywanych przez użytkowników prywatnych, firmy oraz instytucje rządowe.

OpenVPN jest dostępny na różne platformy, takie jak Windows, macOS, Linux, Android oraz iOS, co pozwala na korzystanie z niego na różnych urządzeniach.

OpenVPN opiera się na protokole SSL/TLS, co zapewnia szyfrowanie i autoryzację połączeń, a także umożliwia korzystanie z różnych metod uwierzytelniania, takich jak certyfikaty, klucze, nazwy użytkowników i hasła.