XRegExp

XRegExp to rozszerzenie (biblioteka) języka JavaScript do manipulowania wyrażeniami regularnymi. Jest to alternatywa dla wbudowanej w JavaScript składni RegExp, która oferuje bardziej zaawansowane funkcjonalności i łatwiejsze w użyciu API.

XRegExp umożliwia stosowanie wyrażeń regularnych w sposób bardziej naturalny, pozwalając na stosowanie nazwanych grup i wykonywanie zaawansowanych operacji, takich jak np. zagnieżdżanie wyrażeń regularnych i ułatwienie tworzenia bardziej czytelnych wyrażeń regularnych.