Wyświetlenia reklamy

Liczba wyświetleń reklamy przez użytkowników w ramach kampanii reklamowej.