OOP

Akronim od Object-Oriented Programming, czyli programowania obiektowego. OOP to paradygmat programowania, który zakłada, że programy składają się z obiektów, które mogą mieć właściwości (zmienne) i metody (funkcje), a także mogą ze sobą współdziałać.