Domena funkcjonalna

Domeny funkcjonalne to domeny narodowe z rozszerzeniem funkcjonalnym – charakteryzującym daną kategorię tematyczną.