CAA

CAA (Certification Authority Authorization) to rekord w systemie DNS (Domain Name System), który umożliwia właścicielom domen określenie, które instytucje certyfikujące (CA) są upoważnione do wydawania certyfikatów SSL dla ich domeny.

Rekord CAA zawiera informacje o uprawnieniach certyfikacyjnych dla konkretnej domeny. Wprowadzenie rekordu CAA pomaga w zapobieganiu wydawaniu certyfikatów przez nieautoryzowane instytucje certyfikujące. Dzięki temu administratorzy domen mogą kontrolować proces wydawania certyfikatów SSL dla swoich domen.