Rozszerzenie lokalizacji

Element kampanii reklamowej, który pozwala na wyświetlenie informacji o lokalizacji danego biznesu.