A (rekord domeny)

A-record (Address record) to rekord w domenie DNS, który mapuje nazwę domeny na jej adres IP. Innymi słowy, A-record określa adres IP, pod którym znajduje się strona internetowa powiązana z daną nazwą domeny. 

Każda domena musi mieć co najmniej jeden rekord A, który wskazuje na adres IP serwera, na którym znajduje się strona internetowa. Gdy użytkownik wpisze adres URL strony w przeglądarce internetowej, przeglądarka wyszukuje rekord A w DNS, aby uzyskać adres IP serwera, na którym znajduje się strona internetowa.

Warto zaznaczyć, że rekord A jest najważniejszym rekordem w domenie DNS, ponieważ umożliwia przypisanie nazwy domeny do adresu IP. Bez niego użytkownicy nie mogliby uzyskać dostępu do strony internetowej za pomocą jej nazwy domeny.