javascript

JavaScript jest to popularny język programowania, który jest wykorzystywany do tworzenia interaktywnych aplikacji na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych i desktopowych. JavaScript jest interpretowanym językiem skryptowym, co oznacza, że kod źródłowy jest wykonywany bezpośrednio przez przeglądarkę internetową lub interpreter JavaScript.