Specyficzność CSS

Specyficzność (ang. specificity) w CSS określa, jak bardzo dany selektor jest szczegółowy i ma wpływ na konkretne elementy na stronie. Zasada ta określa, który styl zostanie zastosowany, gdy dwa lub więcej selektorów próbuje ustawić styl dla tego samego elementu na stronie.