State (JavaScript)

W języku JavaScript, “stan” (ang. “state”) odnosi się do aktualnego stanu lub wartości komponentu, obiektu lub zmiennej w danym momencie podczas wykonywania programu. Reprezentuje on aktualny stan aplikacji lub konkretnego komponentu w aplikacji.