Void

W języku JavaScript, void to operator, który zwraca wartość undefined. Używa się go zazwyczaj w celu wyraźnego oznaczenia, że funkcja lub wyrażenie zwraca wartość undefined, niezależnie od tego, co zwróciłby normalnie.

Można go wykorzystać do uniknięcia błędów w przeglądarce, gdy chcemy stworzyć hiperłącze, które nie przenosi użytkownika do żadnej strony. W ten sposób, kliknięcie w takie hiperłącze nie powoduje przeładowania strony lub wykonania innych działań, które mogłyby wpłynąć na stan strony.