Memory Limit

Memory Limit to parametr, który określa maksymalną ilość pamięci RAM, jaką może użyć pojedynczy proces PHP. Jest to ważny parametr, który wpływa na wydajność i stabilność aplikacji internetowych napisanych w języku PHP.

Memory Limit jest ustawiany w pliku konfiguracyjnym PHP lub w kodzie źródłowym aplikacji PHP. Domyślnie Memory Limit jest zwykle ustawiony na 128 MB, ale może być zmieniony w zależności od wymagań aplikacji.

Jeśli aplikacja internetowa wykorzystuje więcej pamięci, niż jest dostępne, może to prowadzić do błędów, spadku wydajności lub nawet do awarii aplikacji. Dlatego ważne jest ustawienie odpowiedniej wartości Memory Limit, aby aplikacja działała sprawnie i stabilnie.