Variable

Zmienna (ang. variable) w programowaniu to nazwane miejsce w pamięci komputera, które służy do przechowywania wartości. W języku JavaScript, zmienna jest deklarowana przy użyciu słowa kluczowego var, let lub const, po którym następuje nazwa zmiennej.

Wartość przechowywana w zmiennej może ulec zmianie w czasie wykonywania programu, stąd też nazwa “zmienna”. W języku JavaScript zmienne mogą przechowywać różne typy danych, takie jak liczby, tekst, wartości logiczne (true/false), obiekty, funkcje i wiele innych